Gimnazjalni mistrzowie poezji i prozy

25 maja 2017 r. w auli Zespołu Szkół w Jeżowem odbył się finał VI Podkarpackiego Konkursu Twórczości Literackiej „Gdy słowa dojrzewają”. W konkursie wzięło udział 134. uczestników z kilku powiatów Podkarpacia. Katarzyna Mazur znalazła uznanie w oczach jury, które przyznało jej wyróżnienie w kategorii poezji. Ogłoszenie wyników literackich zmagań poprzedziły krótkie warsztaty twórcze oraz artystyczna prezentacja dokonań młodzieży.

Patronat nad konkursem sprawują: Podkarpacki Kurator Oświaty, Kwartalnik Literacko – Artystyczny „Fraza” w Rzeszowie, Związek Literatów Polskich – Oddział w Rzeszowie, Starosta Niżański – Robert Bednarz, Stowarzyszenie Literackie „Witryna” w Stalowej Woli i Gminne Centrum Kultury w Jeżowem.

Serdecznie gratulujemy!

Skip to content
This Website is committed to ensuring digital accessibility for people with disabilitiesWe are continually improving the user experience for everyone, and applying the relevant accessibility standards.
Conformance status