Informacja dla Rodziców

Wiosenna przerwa świąteczna zgodnie z organizacją roku szkolnego trwa od 13-18 kwietnia 2017 r. (podstawa prawna: § 3 ust. 1 pkt 3 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego – Dz.U. Nr 46, poz. 432, z późn. zm.)

W tych dniach nie będą organizowane dowozy uczniów.

Jeżeli jednak nie mają Państwo możliwości pozostawienia dziecka pod opieką osoby dorosłej, prosimy o przekazanie takiej informacji bezpośrednio u wychowawcy klasy do 12 kwietnia 2017r. i wówczas dla tych dzieci będą zorganizowane zajęcia opiekuńczo wychowawcze.

Jednocześnie informujemy, że w związku z organizacją egzaminu gimnazjalnego dla klas trzecich dni 19-21 kwietnia 2017r. są dniami wolnymi od zajęć dydaktycznych dla uczniów klas pierwszych i drugich gimnazjum. (Podstawa prawna: art.9a ust.2 pkt 10 lit. a tiret pierwszej ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty – Dz.U z 2015 r. poz. 2156 z późn. zm.)

W tych dniach w szkole podstawowej zajęcia są realizowane zgodnie z planem.

Zmianie ulegają odjazdy w dniu 19.04.2017r. (środa). W tym dniu ze względów organizacyjnych wszystkie autobusy odjeżdżają po 6 lekcjach.

(Poręby Dymarskie 13.50, Toporów 14.00)

Skip to content
This Website is committed to ensuring digital accessibility for people with disabilitiesWe are continually improving the user experience for everyone, and applying the relevant accessibility standards.
Conformance status