Cyberprzemoc!

Cyberprzemoc inaczej agresja elektroniczna jest coraz częściej  stosowaną przemocą nie tylko wśród dzieci i młodzieży.  Niejednokrotnie jej formy przybierają postać prześladowania, zastraszania, nękania, wyśmiewania innych osób z wykorzystaniem nie tylko internetu, ale również  narzędzi typu elektronicznego takich jak: sms-y, e – maile, portale społecznościowe, fora dyskusyjne , witryny internetowe  i inne. W ramach działań profilaktycznych i wychowawczych dotyczących przeciwdziałania zachowaniom agresywnym i przemocy, uczniowie  naszego gimnazjum uczestniczyli w zajęciach prowadzonych przez pedagoga szkolnego. Efektem tych spotkań są wymowne w treść plakaty  i hasła, które zostaną zaprezentowane w naszej szkole.

 

Skip to content
This Website is committed to ensuring digital accessibility for people with disabilitiesWe are continually improving the user experience for everyone, and applying the relevant accessibility standards.
Conformance status