“Tydzień bez przemocy”

W tym tygodniu w szkole podstawowej realizujemy działania po hasłem  „Tydzień bez przemocy”. Naszym celem jest uświadomienie wszystkim potrzeby bezpieczeństwa i szkodliwości zachowań agresywnych, rozwijanie postaw dezaprobaty wobec sprawców przemocy, upowszechnianie zasad prawidłowej komunikacji interpersonalnej.

W związku z tym, wychowawcy wszystkich klas przeprowadzają lekcje wychowawcze na temat profilaktyki agresji słownej i fizycznej oraz cyberprzemocy. Opracowaliśmy broszurę informacyjną propagującą bezpieczeństwo pt. „Nasza społeczność mówi NIE PRZEMOCY”, która została przekazana każdemu uczniowi i jest dostępna na naszej stronie internetowej. W ramach Pierwszego Dnia Wiosny zorganizowaliśmy szkolną akademię, na której zostało wystawione przedstawienie „Bezpieczny Internet”.

Akcja ta, to kolejny etap naszych działań. Na początku roku szkolnego zorganizowaliśmy warsztaty szkoleniowe dla wszystkich uczniów klas 4-6, warsztaty dla rodziców oraz szkolenia dla nauczycieli w ramach projektu „Cybernauci – kompleksowy program kształtowania bezpiecznych zachowań w sieci”, program finansowany ze środków Ministerstwa Edukacji Narodowej. Teraz rozszerzamy nasze działania angażując w akcję młodszych uczniów z klas 1-3 oraz dzieci z oddziałów przedszkolnych.

Działania te mają na celu zwiększyć świadomość uczniów, rodziców i nauczycieli w zakresie ogromu zagrożeń, jakie niesie za sobą nieodpowiedzialne korzystanie z narzędzi multimedialnych. Uczniowie uczą się, jakich zachowań należy unikać w sieci, jak rozsądnie dobierać gry internetowe, a  rodzicom zwracamy uwagę jak kontrolować działania swoich dzieci w zakresie korzystania z komputera.

Materiały dla Uczniów i Rodziców:

Cyberbezpieczeństwo w szkołach – List Minister Edukacji Narodowej
dzieckowsieci.fdn.pl
Ulotka dla uczniów

 

Skip to content
This Website is committed to ensuring digital accessibility for people with disabilitiesWe are continually improving the user experience for everyone, and applying the relevant accessibility standards.
Conformance status