Ogłoszenie w sprawie rekrutacji na r. szk. 2017/2018

Dyrektor Zespołu Szkół w Cmolasie ustala rekrutację do oddziału przedszkolnego oraz do klasy pierwszej szkoły podstawowej na r. szk. 2017/2018 w terminie od 23-31 marca 2017r. Lista kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych będzie podana 07  kwietnia 2017r.

Jednocześnie informujemy, że rodzic jest zobowiązany do potwierdzenia woli przyjęcia dziecka do szkoły lub oddziału przedszkolnego w formie pisemnego oświadczenia.

Poniżej znajdują się dokumenty, jakie należy złożyć w sekretariacie szkoły przy zapisie dziecka do oddziału przedszkolnego lub  klasy pierwszej szkoły podstawowej:

Zgłoszenie/Wniosek o przyjecie do przedszkola klasy pierwszej szkoły podstawowej

Oświadczenie o woli przyjęcia dziecka do oddziału przedszkolnego/klasy pierwszej szkoły podstawowej

Oświadczenie dotyczące dowozu dziecka do szkoły

Wniosek o przyjęcie dziecka do świetlicy szkolnej – dotyczy uczniów klas pierwszych

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 14 grudnia 2016r. Prawo oświatowe Dz. U z 2017r. poz. 59 art. 133 ust. 1,2,3.

Ustawa z dnia 14 grudnia 2016r. Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe poz. 60 art. 204 ust. 1 i ust. 2.

Zarządzenie Nr 388/17 Wójta Gminy Cmolas z dnia 16 marca 2017r. w sprawie ustalenia harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym na rok szkolny 2017/2018 dla oddziałów przedszkolnych oraz klas pierwszych szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Cmolas.

ZASADY REKRUTACJI DO ODDZIAŁÓW PRZEDSZKOLNYCH I KLASY PIERWSZEJ NA ROK SZKOLNY 2017/2018 (Zał. nr 1 do Zarządzenia Dyrektora Zespołu Szkół w Cmolasie nr 19 z dnia 20.03.2017r.)

Skip to content
This Website is committed to ensuring digital accessibility for people with disabilitiesWe are continually improving the user experience for everyone, and applying the relevant accessibility standards.
Conformance status