Regulamin konkursu z języka polskiego

REGULAMIN SZKOLNEGO KONKURSU POD HASŁEM ,,W MAGICZNEJ KRAINIE SŁÓW OJCZYSTYCH” TURNIEJ WIEDZY O JĘZYKU POLSKIM
CELE:
wspieranie uzdolnień językowych uczniów poprzez stworzenie dodatkowej motywacji do nauki,
upowszechnianie wiedzy i szacunku do języka ojczystego,
kształtowanie umiejętności poprawnego, logicznego formułowania myśli,
bogacenie słownika ucznia,
pogłębianie wiedzy literackiej, ortograficznej i interpunkcyjnej,
kształtowanie ustawicznej dbałości o kulturę języka.
TERMIN I MIEJSCE KONKURSU:
6 kwietnia 2017r., godz. 12.00, pracownia polonistyczna (sala 304)
Zgłoszenia do konkursu proszę przekazywać pani Edycie Urban i pani Halinie Guściora
do 06 marca 2017r.
ZASADY UCZESTNICTWA:
1. W konkursie mogą wziąć udział uczniowie kl. IV –VI.
2. Każdy uczestnik będzie mógł odebrać od organizatorów zestaw 220 pytań w celu lepszego przygotowania się do konkursu.
3. Turniej odbywał się będzie w formie pisemnej i ustnej ( losowanie pytań).
4. Zadania konkursowe nie wybiegają poza podstawę programową szkoły podstawowej.
5. Zwycięzcy w konkursie (I, II, III miejsce) otrzymają dyplomy uznania i nagrody-niespodzianki.
6. Wszelkich dodatkowych informacji dotyczących konkursu udzielają: p. Halina Guściora, p. Edyta Urban.
ZAKRES UMIEJĘTNOŚCI BADANYCH W KONKURSIE:
poprawne władanie językiem polskim, czytanie ze zrozumieniem, redagowanie wybranych form wypowiedzi, ortografia i interpunkcja, związki frazeologiczne,
korzystanie z różnych źródeł informacji.

Zapewniamy: zabawę i naukę w jednym, ciekawe zadania oraz przyjazną atmosferę pracy.
Zapraszamy do wzięcia udziału w konkursie!!!

Skip to content
This Website is committed to ensuring digital accessibility for people with disabilitiesWe are continually improving the user experience for everyone, and applying the relevant accessibility standards.
Conformance status