Projekt “Cybernauci”

Szkoła Podstawowa włączyła się w realizację działań „Cybernauci – kompleksowy projekt kształtowania bezpiecznych zachowań w sieci”. Jest to nowy projekt szkoleniowy realizowany przez fundację Nowoczesna Polska w partnerstwie z Collegium Civitas. Głównym działaniem w projekcie jest realizacja warsztatów z uczniami, rodzicami i nauczycielami szkół wszystkich poziomów w całej Polsce.

Głównym celem projektu jest podniesienie poziomu bezpieczeństwa korzystania z sieci przez dzieci i młodzież, a także ich rodziców, opiekunów i nauczycieli. W dniach 17 – 18.10.2016r.   warsztaty realizowane są w naszej szkole.

W ramach projektu w zakresie profilaktyki cyberprzemocy przeszkolonych zostanie 122 uczniów klas 4-6, grupa rodziców oraz rada pedagogiczna. Tematyką warsztatów jest głównie bezpieczne korzystanie z TIK oraz cyberbezpieczeństwo. Projekt jest finansowany ze środków Ministra Edukacji Narodowej.
Jego realizacja została objęta honorowym patronatem przez Ministerstwo Cyfryzacji, Rzecznika Praw Dziecka Marka Michalaka oraz Ośrodek Rozwoju Edukacji.

Bardzo dziękujemy pani trener Dominice Wąsik za przeprowadzenie warsztatów szkoleniowych w naszej szkole.

Dobre praktyki:

  1. Wprowadzenie norm zależnych od wieku.
  2. Określenie konkretnej pory korzystania z komputera.
  3. Regularne przerwy.
  4. Wyznaczenie dni bez komputera.
Skip to content
This Website is committed to ensuring digital accessibility for people with disabilitiesWe are continually improving the user experience for everyone, and applying the relevant accessibility standards.
Conformance status