Wiosenne Spotkanie Szkolnych Kół Caritas

We wtorek 24 maja br. Caritas Diecezji Rzeszowskiej zorganizowała w Kolbuszowej Wiosenne Spotkanie Opiekunów i Wolontariuszy Szkolnych Kół Caritas. Rozpoczęło się ono Mszą św. w kościele pw. Wszystkich Świętych o godzinie 12.30 . W tej Mszy św. uczestniczyli przedstawiciele i członkowie Szkolnych Kół Caritas z Dekanatu Kolbuszowskiego.
Po zakończonej Mszy św., uczestnicy spotkania udali się do Pobliskiego Zespołu Szkół nr 1 w Kolbuszowej na spotkanie formacyjno – szkoleniowe, podczas którego omawiano kwestie związane z trwającym Rokiem Miłosierdzia. W ramach Spotkania każde SKC otrzymało Jubileuszowy Dyplom Miłosierdzia z błogosławieństwem biskupa Jana Wątroby. Spotkanie zakończyło się poczęstunkiem na stołówce szkolnej.
Delegacja naszego Zespołu Szkół w Cmolasie wraz z opiekunem panią Alicją Serafin powróciła do domów podbudowana duchowo, gdyż okazało się że nasza szkoła posiada najwięcej członków SKC z przybyłych na to Spotkanie szkół.

Skip to content
This Website is committed to ensuring digital accessibility for people with disabilitiesWe are continually improving the user experience for everyone, and applying the relevant accessibility standards.
Conformance status