Turniej Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym

28 kwietnia br. w Zespole Szkół Agrotechniczno – Ekonomicznych w Weryni odbyły się powiatowe eliminacje do Ogólnopolskiego Młodzieżowego Turnieju Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym. Celem Turnieju było podnoszenie kultury społeczeństwa i działanie na rzecz poprawy stanu bezpieczeństwa ruchu drogowego, w tym bezpieczeństwa dzieci i młodzieży szkolnej poprzez:

  1. popularyzowanie przepisów i zasad bezpiecznego poruszania się po drogach,
  2. kształtowanie partnerskich zachowań wobec innych uczestników ruchu,
  3. popularyzowanie podstawowych zasad i umiejętności udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej,
  4. popularyzowanie roweru jako środka transportu, a także rekreacji i sportu

Każdy uczestnik miał do rozwiązania test i wykonanie zadania praktycznego, tj. jazda rowerem po miasteczku i torze sprawnościowym. Ponadto cała drużyna wykonywała zadanie praktyczne z zakresu udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej.

W kategorii szkół podstawowych nasza drużyna w składzie: Katarzyna Mazur, Wiktoria Zagroba, Filip Posłuszny i Paweł Tokarz  zajęła IV miejsce. W kategorii gimnazjów drużyna w składzie: Hubert Kraczkowski, Szymon Partyka, Bartosz Szkodziński zajęła II miejsce. Gratulujemy!!!

Skip to content
This Website is committed to ensuring digital accessibility for people with disabilitiesWe are continually improving the user experience for everyone, and applying the relevant accessibility standards.
Conformance status