Informacja dla kandydatów do oddziałów sportowych SP i Gimnazjum – ważne!

Dyrektor ZS w Cmolasie informuje, iż w następujących terminach, w hali widowiskowo – sportowej OWIR-u w Cmolasie odbędą się testy sprawności dla kandydatów do oddziałów sportowych – klasy IV SP i klasy I gimnazjum:

– 20.05.2016r. godz. 9.00 szkoła podstawowa (mała sala gimnastyczna)

– 20.05.2016r. godz. 9.00 gimnazjum (hala sportowa)

Warunkiem przystąpienia do w/w testu jest złożenie w sekretariacie ZS w Cmolasie zaświadczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań do uczęszczania do oddziału sportowego w szkole ogólnodostępnej, w terminie do 13.05.2016r.

Wzory zaświadczeń (osobny do SP i Gimnazjum) do pobrania:

Wzór zaświadczenia lekarskiego do oddziału sportowego SP

Wzór zaświadczenia lekarskiego do oddziału sportowego Gim

Poniżej do pobrania również testy sprawności fizycznej obowiązujące kandydatów:

Test sprawnościowy do klasy sportowej SP

Test sprawnościowy do klasy sportowej gimnazjum.

ZS Cmolas

Skip to content
This Website is committed to ensuring digital accessibility for people with disabilitiesWe are continually improving the user experience for everyone, and applying the relevant accessibility standards.
Conformance status