Rada Rodziców

Skład Rady Rodziców Zespołu Szkół – Publicznego Gimnazjum im. ks. Wojciecha Borowiusza w Cmolasie w roku szkolnym 2015/2016:

Przewodnicząca Rady Rodziców:  Barbara Rzeszutek
Zastępca Przewodniczącej Rady Rodziców: Barbara Krzemińska
Sekretarz Rady Rodziców: Renata Grądzka
Skarbnik Rady Rodziców: Justyna Bujak
Członek Rady Rodziców: Teresa Majewska
Członek Rady Rodziców: Marta Smoła
Przewodniczący Komisji Rewizyjnej: Adam Boroń
Komisja rewizyjna: Teresa Maziarz
Komisja rewizyjna: Dorota Czachor

Regulamin Rady Rodziców

Informacja

Fundusze Rady Rodziców pochodzą z dobrowolnych składek rodziców – na rok szkolny 2015/2016 Rada Rodziców ustaliła wysokość składki na kwotę 30zł na 1 i 2 dziecko, trzecie zwolnione z opłaty. Pieniądze można wpłacać do skarbników klasowych.

Skip to content
This Website is committed to ensuring digital accessibility for people with disabilitiesWe are continually improving the user experience for everyone, and applying the relevant accessibility standards.
Conformance status