Relacja z uroczystości nadania imienia szkole

Dzień 11 maja 2006 roku zapisze się w historii naszego gimnazjum jako jeden z najważniejszych. Tego właśnie dnia nastąpiło oficjalne nadanie szkole imienia ks. Wojciecha Borowiusza. Uroczystość rozpoczęła się od zorganizowanego przejścia uczniów, nauczycieli, pocztu sztandarowego złożonego z rodziców oraz zaproszonych gości z budynku szkolnego do pobliskiego Sanktuarium Przemienienia Pańskiego.

patron01

Uroczystą Mszę świętą celebrował Jego Ekscelencja Ksiądz Biskup Kazimierz Górny. Homilię wygłosił ks. Jan Czuchra, saletyn z Rzeszowa. Wyraził on zadowolenie z trafnego wyboru patrona szkoły i wspaniale pogłębił charyzmat ks. Wojciecha Borowiusza. Istotnym momentem Mszy św. było poświęcenie sztandaru szkoły przez Ks. Biskupa.

patron02

Przed zakończeniem Mszy świętej Dyrektor Publicznego Gimnazjum, wręczając bukiet kwiatów, podziękował Jego Eminencji za przybycie, odprawienie Mszy św. i za poświęcenie sztandaru. Delegacja nauczycieli ofiarowała ks. Biskupowi obraz przedstawiający patrona – ks. Wojciecha Borowiusza.

patron03

Całość liturgii uświetnił śpiew chóru parafialnego na czele z p. dyrygent R. Wrażeń. Zebrani wysłuchali w ich wykonaniu takich pieśni jak: „Gaude Mater Polonia”, „Najsłodszy Jezu”, „Cieszmy się dziś”, „O Boże dzięki Ci” „Pokarmie naszej drogi” i „Laudate Dominum”. Niezwykłą oprawę muzyczną tej podniosłej chwili stanowiła także Orkiestra pod batutą p. E. Niezgody.

patron04

Po błogosławieństwie wszyscy zgromadzili się na placu przed ołtarzem polowym, gdzie odbyło się uroczyste sadzenie Dębu Papieskiego poświęconego przez Ojca Św. Jana Pawła II – 28 kwietnia 2004 roku. Drzewo to, opatrzone certyfikatem autentyczności nr 130, będzie dokumentem szlaku pielgrzymowania Papieża-Polaka.

patron05

Następnie młodzież, nauczyciele i zaproszeni goście, przy dźwiękach reprezentacyjnej orkiestry, przemaszerowali na plac szkolny.

patron06

Wspólnym odśpiewaniem Hymnu Państwowego rozpoczęła się następna część uroczystości. Po hymnie dyrektor gimnazjum oficjalnie przywitał przedstawicieli władz powiatowych, gminnych, oświatowych i zgromadzonych gości. Wśród nich znaleźli się m. in.: Jego Ekscelencja Ks. Biskup Kazimierz Górny, Ks. Prałat Płk Robert Mokrzycki – wikariusz biskupi do spraw koordynacji pomocy charytatywnej w Ordynacie Polowym Wojska Polskiego w Warszawie, Maciej Karasiński- Kurator Oświaty, Mieczysław Maziarz – Senator RP, Dziekan Wydziału Historycznego Uniwersytetu Jagiellońskiego, Alina Pieniążek – Dyrektor Wydziału Nadzoru Edukacji Podstawowej i Gimnazjalnej, Bogdan Romaniuk – Starosta Powiatu Kolbuszowskiego, Józef Kardyś – Przewodniczący Rady Powiatu, Jan Zuba – Burmistrz Miasta i Gminy Kolbuszowa, Mieczysław Margański – Komendant Komendy Powiatowej Policji w Kolbuszowej, Jan Ziobro – Komendant Państwowej Straży Pożarnej w Kolbuszowej, Stefan Wrzask – Radny Powiatu Kolbuszowskiego, Ks. Prałat Kazimierz Szkaradek – Dziekan Dekanatu Kolbuszowskiego, Eugeniusz Galek – Wójt Gminy Cmolas, Dyrektor Lasów Państwowych z Krosna oraz wójtowie sąsiednich gmin, dyrektorzy szkół, przedstawiciele Rady Gminy, przedstawiciele firm i zakładów współpracujących ze szkołą.

patron07

Z kolei Wójt Gminy Cmolas E. Galek odczytał przyjętą jednomyślnie Uchwałę Rady Gminy w Cmolasie nr XXVII/206/05 z dnia 26 kwietnia 2005r. o nadaniu imienia ks. Wojciecha Borowiusza Publicznemu Gimnazjum i pogratulował nauczycielom, uczniom, a także rodzicom trafnego wyboru patrona.

patron08

Potem wicedyrektor p. Katarzyna Brózda poprosiła rodziców o przekazanie sztandaru dyrektorowi gimnazjum. Chwilę później dyrektor przekazał go młodzieży mówiąc, że „sztandar jest symbolem najwyższych wartości, honoru i tradycji”.

patron09

Ważnym punktem programu było odsłonięcie i poświęcenie pamiątkowej tablicy, na której wyryte były słowa Jana Pawla II „Bogatym nie jest ten, kto posiada, lecz ten, kto daje”. O odsłonięcie tablicy, ufundowanej przez K. Rogalę, poproszono: Ks. Biskupa K. Górnego, Kuratora Oświaty – Macieja Karasińskiego, Senatora RP -Mieczysława Maziarza, Wójta Gminy Cmolas – E. Galka, Ks. Prałata Płk. Roberta Mokrzyckiego – wikariusza biskupiego do spraw koordynacji pomocy charytatywnej w Ordynacie Polowym WP, Ks. Prałata Kazimierza Szkaradka – Dziekana Dekanatu Kolbuszowskiego, przedstawicieli Rady Rodziców – M. Pikor i J. Serafina oraz Dyrektora Publicznego Gimnazjum – Józefa Babiarza. Tablicę poświęcił Ks. Biskup K. Górny.

patron10

W dalszej części głos zabrali zaproszeni goście. Pan Wójt E. Galek odczytał listy od: Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej – Lecha Kaczyńskiego, Posła do Parlamentu Europejskiego Mieczysława E. Janowskiego, Posła na Sejm RP – Zbigniewa Chmielowca oraz Sekretarza Stanu Ministerstwa Edukacji i Nauki – Jarosława Zielińskiego.

patron11

Później dyrektor szkoły zaprosił wszystkich obecnych na część artystyczną przygotowaną przez uczniów naszej szkoły. Scenariusz inscenizacji na tę uroczystość opracował ks. Zbigniew Jan Czuchra. Widowisko to poświecone było życiu i działalności ks. Wojciecha Borowiusza. Oprawa muzyczna, ciekawa choreografia, piękne stroje dodawały splendoru przedstawieniu.

patron12

Oto fragment tego spektaklu:
„Ja, Wojciech Borowiusz, herbu Hołobok, syn Ziemi Cmolaskiej, Boży kapłan i sługa, czciciel Jezusa, którego ujrzałem w Jego Cudownym Przemienieniu, ofiarowują na wieczna pamiątkę Świątynię drewnianą, aby w niej rosła chwała Boża, a Obraz Transfiguratio Domni Nostri Jesu Christi doznawał czci wiekopomnej od duchowieństwa, panów, rycerzy i włościaństwa po wieczne czasy. Darowuje również legat, aby w mojej rodzinnej ziemi powstał dom dla ubogich, gdzie schronienie i godną egzystencję znajdą w swoich latach podeszłych wszyscy potrzebujący i biedni. Ustanawiam także stypendium, wyróżniających się mądrością i skromnością obyczajów młodych, którzy we Wszechnicy Jagiellońskiej niech pobierają nauki, aby później służyć mogli Bogu i Ojczyźnie rosnącej w dobrobycie, religijności i pokoju. Tak mi dopomóż Bóg i Jego Święta Matka Maryja! Amen!” W części artystycznej odśpiewano także nowy hymn szkoły pt. „Szkoło w Cmolasie, wśród innych wyróżniona”, do którego słowa napisał także ks. Zbigniew Jan Czuchra, natomiast muzykę skomponowali państwo Barbara i Jan Gładyszowie.

„Żył przed laty chłopiec na tej ziemi,
stąd wyruszył w piękny stary Kraków.
Dobroć serca dzielił między swymi,
stał się chlubą dla wszystkich Polaków.

Był on z wielkiej szlachetności znany,
sławę wiosce, Ojczyźnie przynosił.
Kapłan, rektor, Borowiusem zwany
swą mądrością wielkość Bożą głosił.

Ref.: Szkoło w Cmolasie, szkoło wśród innych wyróżniona
sławą wielkiego mistrza nad inne wyniesiona.
Szkoło w Cmolasie, szkoło wśród innych wyróżniona
sławą wielkiego mistrza nad inne wyniesiona.

Nasze czoła pochylamy przed Bogiem,
w ślady mistrza wchodźmy zachęceni,
że prawdziwa chrześcijańska cnota
naszą Polskę na lepsze odmieni.

Niech pod niebo płynie pieśń dostojna,
co radością przez Cmolas poleci,
aby wzorem wielkiego patrona
szła dziś szkoła, a z nią wszystkie dzieci.

Ref.: Szkoło w Cmolasie, szkoło wśród innych wyróżniona.”

Na zakończenie Dyrektor Publicznego Gimnazjum Józef Babiarz podziękował tym wszystkim, którzy przyczynili się do zorganizowania tej uroczystości i zaprosił na poczęstunek oraz zwiedzanie szkoły. Przed stołówką uczniowie wraz z nauczycielem wręczali gościom pamiątkowe teczki. W każdej z nich znajdowały się: gazetka szkolna „Ikar”, gazetka parafialna „W Blasku Przemienienia”, wybrane prace plastyczne uczniów przedstawiające zabytkowy kościółek w Cmolasie i okolicznościowy folder. Wszyscy goście dokonali wpisów do Księgi Pamiątkowej. Gościom wręczono pamiątkowe medale z podobizną ks. Wojciecha Borowiusza.

Nadanie imienia szkole było pięknym świętem, które zapamiętamy na zawsze. Wszyscy obecni zwracali uwagę na jego wspaniałe przygotowanie.

Skip to content
This Website is committed to ensuring digital accessibility for people with disabilitiesWe are continually improving the user experience for everyone, and applying the relevant accessibility standards.
Conformance status