Relacja z uroczystości 10-lecia szkoły

W dniu 25 maja 2010 r. w naszym gimnazjum odbyły się uroczystości jubileuszowe 10 – lecia szkoły oraz 5 – lecia nadania imienia Ks. Wojciecha Borowiusza. Jubileusz rozpoczął się od przemarszu pocztu sztandarowego w towarzystwie mlodzieży gimnazjalnej,dyrekcji i nauczycieli do Sanktuarium Przemienienia Pańskiego w Cmolasie, gdzie o godz. 9:00 odbyła się uroczysta Msza Święta koncelebrowana przez Ks. Infułata Stanisława Maca, Ks. Dziekana Kazimierza Osaka – Proboszcza Parafii w Kupnie, Ks. Proboszcza Parafii w Werynii – Jarosława Depczyńskiego, Ks. Proboszcza Parafii w Porębach Dymarskich – Grzegorza Siciaka.

P10603851-300x225

Po Mszy Świętej zebrani udali się na plac szkolny, gdzie zostali powitani przez zespół taneczny naszego gimnazjum, który odtańczył poloneza i wprowadził gości oraz młodzież gimnazjalną do sali gimnastycznej, gdzie kontynuowano uroczystości jubileuszowe. Delegacja złożona z przedstawicieli Samorządu Uczniowskiego, Rady Rodziców oraz zaproszonych gości: p. Zbigniewa Chmielowca – posła na Sejm RP, p. Eugeniusza Galka – Wójta Gminy Cmolas złożyła kwiaty przed tablicą pamiątkową Ks. Wojciecha Borowiusza. Następnie wystąpił dyrektor szkoły, który serdecznie powitał zebranych: p. Zbigniewa Chmielowca – posła na Sejm RP, p. Alinę Pieniążek – Dyrektor Wydziału Ewaluacji Kuratorium Oświaty w Rzeszowie, Ks. Dziekana Kazimierza Osaka – Proboszcza Parafii w Kupnie, p. Tadeusza Kopcia – Przewodniczącego Rady Powiatu Kolbuszowskiego, p. Józefa Kardysia – Starostę Powiatu Kolbuszowskiego,p. Krystynę Zembrowską – Dyrektor LO w Kolbuszowej, p. Ryszarda Zielińskiego – Dyrektora Zespołu Szkół Technicznych w Kolbuszowej, p. Elżbietę Mikołajczak – dyrektor Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Kolbuszowej, p. Jerzego Wilka – Wójta Gminy Majdan Królewski, p. Krzysztofa Klechę – Wójta Gminy Dzikowiec, p. Augustyna Płazę – Sekretarza Gminy Dzikowiec, p. Eugeniusza Galka – Wójta Gminy Cmolas, p. Mariana Posłusznego – Sekretarza Gminy Cmolas, radnych z p. Stanisławem Sukiennikiem – Przewodniczacym Rady Gminy Cmolas, Księży z Parafii Gminy Cmolas, kierowników jednostek z gminy Cmolas, dyrektorów szkół podstawowych, przedstawicieli biznesu, absolwentów naszego gimnazjum oraz wszystkich uczestniczacych w uroczystościach jubileuszowych.

P1060439-300x225

W dalszej części wystapienia p. dyrektor podkreślił wyjątkowy charakter jubileuszowych uroczystości, które będą kolejnym etapem tworzenia jej tradycji i rytuału. Nawiązał do postaci patrona szkoły. Realizując jego idee i wartości pragniemy je rozwijać, dostrzegać ich znaczenie, wdrażać młodzież do pełnego wcielania ich w życiu. Słowa Ks. Infułata w homilii utwierdzają nas o słuszności naszej drogi, którą zmierzamy w procesie wychowania. Zwracając się do młodzieży p. dyrektor oznajmił, iż w komercyjnym świecie trzeba być odważnym, mądrym, kierować się własnymi zasadami, podejmować ciągle nowe, mądre wyzwania, by nie ulec manipulacji kultury masowej i środków przekazu.

P1060515-300x225

Nastęnie p. dyrektor zapoznał zgromadzonych z osiagnięciami naszych uczniów w konkursach miedzynarodowych, ogólnopolskich, wojewódzkich oraz powiatowych. Pogratulował uczniom sukcesów, podkreślił zaangażowanie nauczycieli w sukcesy swoich podopiecznych. W swym wystąpieniu skierował podziękowania do władz samorządowych na czele z p. wójtem – Eugeniuszem Galkiem za wsparcie finansowe naszej placówki, rodziców, nauczycieli i pracowników szkoły za partnerstwo, stworzenie klimatu współpracy, wzajemnego szacunku i dialogu p. Jolanty Pastutuły – Przewodniczącej Rady Rodziców, p. Adeli Bajor, p. Ranaty Krakowskiej, p. Anastazji Gancarz, p. Barbary Zygmunt, p. Teresy Maciąg, p. wicedyrektor – Katarzyny Brózdy, p. Tomasza Wilka, młodzieży gimnazjalnej za przygotowanie uroczystości jubileuszowych. Na zakończenie swojego wystąpienia p. dyrektor serdecznie podziękował wszystkim gościom za przybycie na uroczystość.

P1060454-300x225

Dalej głos zabrali zaproszeni goście: p. Eugeniusz Galek- Wójt Gminy Cmolas, który powitał zgromadzonych, a następnie podziękował p. Józefowi Babiarzowi – dyrektorowi szkoły, kadrze, uczniom i rodzicom oraz wszystkim obecnym, mieszkańcom gminy, którzy swoją pracą i zaangażowaniem przyczynili sie do rozkwitu placówki. Przemówienie p. Zbigniew Chmielowca – posła na Sejm RP było dla nas i pana dyrektora miłym zaskoczeniem i wyróżnieniem. Poinformował zebranych o przyznaniu przez Pana Prezydenta RP. Lecha Kaczyńskiego – Srebrnego Krzyża Zasługi dla p. Józefa Babiarza – dyrektora naszego gimnazjum na wniosek p. posła oraz p. wójta naszej gminy. Na pewno, jak podkreślił p. poseł będzie to dodatkowe wyzwanie dla p. dyrektora, dla dobra młodzieży i całej gminy Cmolas.

P1060499-225x300

Kolejno wystąpiła p. Alina Pieniążek – Dyrektor Wydziału Ewaluacji Kuratorium Oświaty w Rzeszowie. W tym szczególnym dniu wspomnień, jak podkreśliła p. dyrektor, w historii każdej szkoły są takie chwile, kiedy sięgamy pamiecią wstecz, wspominamy pokolenia pedagogów i absolwentów tworzacych jej oblicze. Pani dyrektor złożyła wszystkim serdeczne gratulacje, podziękowania i życzenia.Podziękowała za wkład pracy, który placówka wnosiła i wnosi w kształcenie i kształtowanie właściwych postaw młodych ludzi. Złożyła gratulacje samorządowcom, to dzięki ich pracy, staranności i dbałości o oświatę, młodzież może sie uczyć, a nauczyciele pracowac w godnych warunkach. Następnie głos zabrał p. Józef Kardyś – Starosta Powiatu Kolbuszowskiego, który skierował w imieniu Samorządu Rady Powiatu w Kolbuszowej – do p. dyrektora, pedagogów, młodzieży i rodzicow życzenia z okazji jubileuszu 10 – lecia gimnazjum i rocznicy nadania jej imienia.

P1060526-300x225

Po przemówieniach młodzież zaprosiła wszystkich na program artystyczny. Przy muzyce i poezji upamiętniła 10 -lecie naszego gimnazjum. Na zakończenie p. dyrektor zachęcał wszystkich do nabycia prac plastycznych naszych uczniów. Zebrane fundusze zostaną przekazane powodzianom.

P1060644-300x225

Jubileusz zakończyły wpisy gości do Księgi Pamiątkowej oraz uroczysty obiad, na który gości zaprosił p. dyrektor.

Wszystkiego najlepszego z okazji święta naszej szkoły!

Skip to content
This Website is committed to ensuring digital accessibility for people with disabilitiesWe are continually improving the user experience for everyone, and applying the relevant accessibility standards.
Conformance status