Gramy w Ręczną

W naszej szkole od października 2020 r. realizowany jest projekt “Gramy w Ręczną”. Celem programu jest zaspokojenie potrzeb dzieci w zakresie aktywności ruchowej oraz ukierunkowanie ich zainteresowań na sport, a w szczególności – na piłkę ręczną. Oczekiwanym efektem w skali kraju, chociaż odroczonym w czasie, jest wzrost liczby dzieci objętych szkoleniem sportowym na kolejnych etapach wiekowych.

Więcej informacji o projekcie na https://www.gramywreczna.pl/

Harmonogram zajęć: 

 

 

 

 

 

START: 01.10.2020 r. hala OWiR-u w Cmolasie!

JESZCZE NIE GRAMY, ALE DZIAŁAMY …  🙂

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Szanowni rodzice oraz uczestnicy projektu „Gramy w Ręczną”!

Informuję, iż zgodnie z aktualnie obowiązującymi zasadami zajęcia w ramach „Gramy w Ręczną” nie są odwołane przez Związek Piłki Ręcznej. W nawiązaniu do aktualnej sytuacji wywołanej przez Sars-cov-2 oraz w związku z wprowadzeniem nauczania zdalnego w szkołach podstawowych dla klas 1-3, Związek Piłki Ręcznej w Polsce informuje, że ta decyzja nie ma wpływu na organizację i kontynuację zajęć w ramach programu „Gramy w Ręczną”, które mają charakter zajęć pozalekcyjnych. Zajęcia organizowane w ramach programu, za zgodą dyrektora szkoły nadal mogą się odbywać z uwzględnieniem odpowiedniego reżimu sanitarnego.

W związku z uzyskaniem zgody Dyrektora SP w Cmolasie na kontynuację zająć pozalekcyjnych informuję, iż ich termin pozostaje jak najbardziej aktualny:

wtorek 11.45 -12-45

czwartek 12.45 – 13.45

Zapraszam wszystkich chętnych!

 

AKTUALIZACJA!

Pomimo zawieszenia zajęć stacjonarnych w klasach I-III i przejścia na nauczanie zdalne zajęcia “GwR” w nieco mniejszym składzie, ale nadal się odbywają i DZIAŁAMY! Zachęcam pozostałych rodziców do przywożenia dzieci na zajęcia, które prowadzone w małych grupach i przy zachowaniu właściwego reżimu sanitarnego jaki zastosujemy są bezpieczne. Ponadto, co chyba najważniejsze mają one szczególny wpływ na kondycję psychiczną naszych dzieciaków, zwłaszcza w obecnej sytuacji odizolowania społecznego.

Skip to content
This Website is committed to ensuring digital accessibility for people with disabilitiesWe are continually improving the user experience for everyone, and applying the relevant accessibility standards.
Conformance status