Metoda dramy na lekcjach języka polskiego

Prowadząc zajęcia, bardzo często stosuję metodę dramy, ponieważ większość uczniów z zaangażowaniem i z zaciekawieniem podchodzi do tego rodzaju lekcji. Teatr szkolny pełni  rolę szermierza języka polskiego oraz polskiej kultury, jest animatorem wszelkich artystycznych poczynań, pobudzających także do samokształcenia. Dzięki  takim zajęciom mamy wpływ na kształtowanie intelektu młodego człowieka, bogacenie jego osobowości, a wymiana z uczniem myśli i twórczych działań wzbogaca także nas samych. Końcowy efekt naszej pracy i uczniowskich zmagań – czyli występ – przynosi ogromną satysfakcję oraz radość.

Chciałam serdecznie podziękować kilku uczniom z klasy Vb za profesjonalne odegranie inscenizacji pt. ‘’Demeter i Kora’. Należy podkreślić, że młodzież przygotowała rekwizyty, muzykę i scenografię na swoje możliwości. Swój występ pokazali koleżankom i kolegom z klas piątych. Czysta dykcja i odpowiednia modulacja głosowa sprawiły, że rówieśnicy podziękowali swoim kolegom gromkimi brawami.

Oto grupa uczniów z kl. Vb:

Demeter – Nikola Chmielewska
Kora- Nina Nazimek
Zeus – Dominik Górecki
Hades – Zuzanna Maciąg
Helios – Jakub Serafin
Oprawa muzyczna – Sylwia Magda
Kostiumy i rekwizyty – Milena Trojnacka, Barbara Górecka

Myślę, że w przyszłym roku szkolnym będziemy kontynuować metodę dramy na lekcjach języka polskiego, aby uniknąć rutyny, a zajęcia były ciekawsze i pełne pozytywnych wrażeń.

 

Zachęcam do obejrzenia sztuki teatralnej w wykonaniu uczniów z klasy Vb 🙂

Demeter i Kora

Skip to content
This Website is committed to ensuring digital accessibility for people with disabilitiesWe are continually improving the user experience for everyone, and applying the relevant accessibility standards.
Conformance status