Jesteśmy EUROPEJCZYKAMI !

Dzień Europy to święto pokoju i jedności w Europie, corocznie obchodzone 9 maja w Unii Europejskiej. Uczniowie klasy 3A aktywnie włączyli się w obchody tego święta. Realizując treści programowe z wychowawczynią pogłębiały wiedzę na temat Unii Europejskiej, rozwijając tym samym tożsamość europejską. Efektem końcowym były zajęcia podsumowujące, podczas których uczennice i uczniowie wykonali piękne plakaty i w Dzień Europy zaprezentowali je w holu szkoły całej społeczności szkolnej.

Skip to content
This Website is committed to ensuring digital accessibility for people with disabilitiesWe are continually improving the user experience for everyone, and applying the relevant accessibility standards.
Conformance status