Patryk laureatem, Szymon finalistą kuratoryjnego konkursu przedmiotowego z języka angielskiego

Na stronach Kuratorium Oświaty w Rzeszowie pojawiły się informacje o wynikach  finału wojewódzkiego konkursu przedmiotowego z języka angielskiego. Nasi dwaj uczniowie, Patryk Skrzypczak oraz Szymon Posłuszny odnieśli w nim wielki sukces.  Patryk został laureatem konkursu, natomiast Szymon finalistą. 

To ogromne osiągnięcie naszych uczniów w tym prestiżowym konkursie, którzy pokonali wszystkie wcześniejsze etapy awansując do najwyższego etapu, czyli finału wojewódzkiego. Ich wyniki to efekt ciężkiej dokonanej przez nich pracy, gdyż zakres wiedzy i umiejętności wymaganych od uczestników etapu wojewódzkiego odpowiada poziomowi C1 według klasyfikacji Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego (Common European Framework of Reference for Languages), a jego opanowanie wymaga niemałego wysiłku.

Gratulujemy!

Skip to content
This Website is committed to ensuring digital accessibility for people with disabilitiesWe are continually improving the user experience for everyone, and applying the relevant accessibility standards.
Conformance status