Maciej Wilk w finale konkursu historycznego

22 stycznia 2024 r. dwóch uczniów z naszej szkoły, wzięło już udział w kolejnym etapie Przedmiotowego Konkursu z Historii.

Etap rejonowy zawierał jeszcze trudniejsze tematy i zagadnienia dotyczące znajomości podstawy programowej kształcenia ogólnego dla szkoły podstawowej z historii.

Rozszerzeniu ulega podstawa programowa o zagadnienia związane z rozwojem nauki polskiej dotyczące biogramów i osiągnięć naukowych jej wybitnych przedstawicieli, w szczególności: Ignacego Łukasiewicza, Ignacego Mościckiego, Rudolfa Weigla, Mariana Rejewskiego. Wiedza ponad program nauczania dotyczyła również osiągnięć gospodarczych II Rzeczypospolitej w szczególności reformy walutowej Władysława Grabskiego i działalności Eugeniusza Kwiatkowskiego.

W lutym b.r. Kuratorium Oświaty w Rzeszowie poinformowało, że do finału wojewódzkiego, tego bardzo prestiżowego i najtrudniejszego etapu zakwalifikował się Maciej Wilk z kl. VI A.

Maciej dalej bardzo pilnie i solidnie przygotowuje się do ostatniej części konkursu, która odbędzie się szóstego kwietnia 2024 r. w Rzeszowie.

 

Życzymy powodzenia i trzymamy kciuki!

Skip to content
This Website is committed to ensuring digital accessibility for people with disabilitiesWe are continually improving the user experience for everyone, and applying the relevant accessibility standards.
Conformance status