“Z matematyką na Ty”

10 oraz 17 stycznia odbyły się dwa spotkania projektowe „Z matematyką na Ty”. Poświęcone były one przypomnieniu, usystematyzowaniu oraz poszerzeniu wiedzy na temat rozwiązywania zadań tekstowych. Na początku Pani Marysia zaproponowała uczniom kilka zagadek logicznych, które wymagały skupienia się na prawidłowym rozumieniu czytanego tekstu, a dzięki temu prawidłowo udzielonej odpowiedzi. Zadania rozwiązywane były na tablicy, tłumaczone i analizowane przy współpracy całej klasy.  W dniu dzisiejszym uczniowie pracowali w grupach i mieli do rozwiązania wielodziałaniowe zadanie tekstowe, które następnie omawiali przed klasą. Każda grupa oceniała się wzajemnie za pomocą emotek z uśmiechniętą bądź smutną buźką.
Zadania tekstowe, czy tak zwane zadania z treścią stanowią nieodłączny element kształcenia matematycznego. Nierzadko sprawiają trudność nie tylko dzieciom, ale również ich rodzicom. Dlatego ważne jest, aby na wczesnym etapie kształcenia wskazać uczniom elementy prawidłowego analizowania i rozwiązywania zadań z treścią. Kształtowanie i rozwijanie w szkole myślenia matematycznego ma na celu przygotowanie uczniów do rozwiązywania problemów nie tylko matematycznych. W życiu codziennym przydatny jest szereg operacji myślowych, takich jak: porównywanie, abstrahowanie, synteza, analiza, itp. Uczniowie nabywają lub doskonalą te zdolności właśnie podczas rozwiązywania zadań z treścią. Pani Marysia jako doświadczony matematyk z pasją w bardzo prosty i konkretny sposób przekazała uczniom schemat postepowania przy rozwiązywaniu zadań tego typu, który stosowała w swojej wieloletniej pracy. Przypomniała, że należy uważnie przeczytać treść zadania, następnie wyszukać najważniejsze informacje w treści zadania, następnie zapisać je w formie rysunku, schematu i obliczeń, kolejno ustalić, co i jak rozwiązujemy, wykonać wszystkie potrzebne obliczenia i na końcu skontrolować rozwiązanie, tzn. sprawdzić zgodność odpowiedzi z warunkami zadania i w razie potrzeby rozważyć inne możliwości rozwiązania.

 

Skip to content
This Website is committed to ensuring digital accessibility for people with disabilitiesWe are continually improving the user experience for everyone, and applying the relevant accessibility standards.
Conformance status