Lapbook przyrodniczy – kreatywne podejście do nauki

Wraz z początkiem Nowego Roku uczniowie klasy 3b pracowali nad autorską teczką tematyczną, tzw. Lapbookiem, który 12 stycznia zaprezentowali na forum klasy. Uczniowie zostali zapoznani ze sposobem wykonania lapbooka i gromadzili potrzebne materiały. W trakcie prezentacji oraz pogadanki na temat tej nowatorskiej metody uczniowie zdecydowali, że chcą w ten sposób jeszcze kreatywniej podejść do swojej nauki i stworzyć własną teczkę.  Tworzenie pomocy dydaktycznej w takiej postaci sprawiło uczniom wiele radości i satysfakcji, czego dowodem były liczne rozmowy, dyskusje i wymienianie się pomysłami na temat powstawania lapbooka. Jedną z głównych zalet lapbooka jest to, że porządkuje on poznany zakres materiału, a tym samym pozwala lepiej zapamiętać informacje i przygotować się np. do sprawdzianu z jakiegoś przedmiotu. Służy również rozwijaniu takich umiejętności jak: pisanie, segregowanie, rozwijanie wyobraźni przestrzennej, a także koncentracji. Pełni on też funkcję interaktywną, gdyż umieszczamy w nim: rysunki, opowiadania, opisy i zdjęcia. To wszystko segregujemy w różnego rodzaju kieszonkach, kopertach, woreczkach, na karteczkach, itp. W przypadku trzecioklasistów poszczególne tematy lapbooków związane były z edukacją przyrodniczą – każdy uczeń otrzymał inny temat z przerobionej partii materiału, aby usystematyzować swoją wiedzę. Były to:  krajobrazy Polski, budowa lasu, rośliny uprawne na polach, rośliny zbożowe, kierunki świata i wiatr, budowa ssaków, ptaków, podział zwierząt, łańcuch pokarmowy, rola zwierząt hodowlanych, elementy pogody, obiegowy ruch Ziemi, pory roku, itp.  Uczniowie mają w planach tworzyć lapbooki związane z ich zainteresowaniami, a także o kontynentach i układzie słonecznym.
Zachęcamy wszystkich do tworzenia swoich lapbooków, gdyż jest to wspaniała pomoc dydaktyczna, a przy tym dobra zabawa.

Skip to content
This Website is committed to ensuring digital accessibility for people with disabilitiesWe are continually improving the user experience for everyone, and applying the relevant accessibility standards.
Conformance status