Sukces Maćka i Dominika w Konkursie Przedmiotowym z Historii.

20 listopada 2023 r. sześciu uczniów z naszej szkoły wzięło udział w szkolnym etapie Przedmiotowego Konkursu z Historii. Ten bardzo trudny konkurs jest organizowany przez Kuratorium Oświaty w Rzeszowie i wymaga od uczniów bardzo dobrego przygotowania i zaangażowania.

Uczniowie na tym etapie musieli wykazać się znajomością podstawy programowej kształcenia ogólnego dla szkoły podstawowej z historii.

Na tym etapie rozszerzeniu ulega podstawa programowa w zakresie panowania w Polsce: Jadwigi Andegaweńskiej, Władysława Jagiełły, Kazimierza Jagiellończyka, Zygmunta Starego i Zygmunta Augusta.

Zagadnienia dodatkowe dotyczyły takich tematów jak: Mikołaj Kopernik i inni przedstawiciele nauki w Polsce w dobie renesansu.Zabytki renesansu w Polsce i na Podkarpaciu. Rola miast stołecznych Polski w średniowieczu i w czasach nowożytnych, okoliczności. Przeniesienia stolicy z Gniezna do Krakowa i z Krakowa do Warszawy.

Maciej Wilk z kl. VI A i Dominik Górecki z kl. VB, uzyskali wysokie wyniki i znaleźli się na liście uczniów awansowanych do etapu rejonowego, który odbędzie się w dniu 22 stycznia 2024 r.

 

Gratulujemy i życzymy powodzenia w kolejnym etapie!

Skip to content
This Website is committed to ensuring digital accessibility for people with disabilitiesWe are continually improving the user experience for everyone, and applying the relevant accessibility standards.
Conformance status