Odwiedziny klasy 3b w Domu Pomocy Społecznej w Cmolasie

Pod wpływem wielkich chęci niesienia dobroci i życzliwości innym, uczniowie klasy 3b wraz z wychowawcą 4 grudnia 2023 roku wybrali się w odwiedziny do pobliskiego Domu Pomocy Społecznej. W ramach Dnia Życzliwości oraz zbilżających się Świąt Bożego Narodzenia zaprezentowali podopiecznym oraz pracownikom DPS-u cztery tańce oraz piosenki patriotyczne i świąteczne. Z wielkim zaangażowaniem podeszli do prób przed występem i własnoręcznie wykonywali kartki życzliwości, które wręczyli mieszkańcom. Rolą nauczyciela/wychowawcy oprócz nauki programowej jest również nauka empatii w stosunku do słabszego, starszego, chorego…po prostu do drugiego człowieka. Wszystkim mieszkańcom i pracownikom życzyliśmy siły, cierpliwości, pasji i dużo zdrowia pozwalającego na aktywne życie, a także dobra płynącego od drugiego człowieka, życzliwości, zrozumienia od bliskich i czasu na rozmowę oraz zwykłego „bycia” z drugim człowiekiem.

Mieć swoje miejsce na Ziemi, gdzie jest spokojnie i bezpiecznie, znać ludzi
dobrych i życzliwych, słuchać serca, podziwiać wschody i zachody słońca – oto prawdziwe szczęście. Czy można życzyć czegoś więcej?

Skip to content
This Website is committed to ensuring digital accessibility for people with disabilitiesWe are continually improving the user experience for everyone, and applying the relevant accessibility standards.
Conformance status