Piłkarki ręczne z SP Cmolas 10 w Polsce

Gratulacje!!!

Z wielką radością chcemy pogratulować naszym niezwykle utalentowanym zawodniczkom ze Szkoły Podstawowej w Cmolasie zajęcia 10 miejsca w Polsce w Ogólnopolskich Igrzyskach Młodzieży Szkolnej w piłce ręcznej.
Wasza determinacja, ciężka praca i poświęcenie przyniosły wam ten zaszczytny rezultat. Jesteście prawdziwymi wzorcami sportowymi dla naszej społeczności szkolnej.

Chciałabym serdecznie podziękować sponsorom, którzy wsparli drużynę dziewcząt w finansowaniu ich wyjazdu na Ogólnopolskie Igrzyska Młodzieży Szkolnej w piłce ręcznej.

  • Urząd Gminy Cmolas

  • Dyrekcja Szkoły Podstawowej w Cmolasie

  • Podkarpacki Szkolny Związek Sportowy w Rzeszowie

  • Firma KRUSZGEO.SA w Rzeszowie

  • Firma CMOL-FRUT z Cmolasu

  • Przewozy Autokarowe BUJAK-BUS z Cmolasu

  • Rafał Serafin z Kanady

  • Anonimowi darczyńcy

Wasza hojność i zaangażowanie umożliwiły tym młodym zawodniczkom uczestnictwo w tym prestiżowym wydarzeniu. Wasza pomoc nie tylko zbudowała most dla ich marzeń, ale także dostarczyła niezbędne środki, aby mogły reprezentować swoją szkołę i społeczność na najwyższym poziomie. Wsparcie finansowe, umożliwiło opłacenie kosztów podróży, zakwaterowania, wyżywienia i innych niezbędnych wydatków.
Szczere uznanie za wspieranie młodych sportowców i inwestowanie w ich rozwój. Dzięki Waszemu wsparciu mogą realizować swoje pasje, rozwijać swoje umiejętności i osiągać sukcesy. Wasz wkład w promowanie sportu i zdrowego stylu życia jest nieoceniony.

Jeszcze raz serdecznie dziękujemy za Wasze sponsorowanie i życzę wszelkiej pomyślności.

Skip to content
This Website is committed to ensuring digital accessibility for people with disabilitiesWe are continually improving the user experience for everyone, and applying the relevant accessibility standards.
Conformance status