Wymiana partnerska Cmolas – Leuven (Belgia)

W dniach 2-4 kwietnia 2023r.  gościliśmy 12 osobową delegację z Belgii z Polskiej Szkoły im. W. Szymborskiej w Leuven: panią dyrektor polskiej szkoły Elżbietę Grabiec, dwie panie nauczycielki oraz dziewięcioro uczniów.

Nasze szkoły współpracują ze sobą od ponad dwóch lat. Na początku współpraca opierała się na wspólnym organizowaniu równoległych wydarzeń związanych ze świętami polskimi, w czasie pandemii zorganizowane  wspólnie konkursy: recytatorskie, dyktanda oraz konkursy matematyczne, w ramach projektu „Szkoła 6.0” organizowanego przez Stowarzyszenie „Wspólnota Polska”.

Nasi uczniowie z klas piątych zawarli znajomości z uczniami ze szkoły polonijnej, kontaktowali się ze sobą głownie telefonicznie i mailowo.

Zaplanowaliśmy dokładnie czas dla naszych gości z Belgii, by w tak krótkim czasie mogli poznać naszą piękną okolicę oraz zobaczyć jak wygląda sposób edukacji w polskiej szkole. Polonijne dzieci w niedzielę zaraz po  przyjeździe, wraz z ks. Adamem i p. E. Łagodą zwiedzały zabytkowy stary kościółek w Cmolasie.

W poniedziałek goście uczestniczyli  w lekcjach matematyki, techniki, języka polskiego i angielskiego, a po południu wspólnie z naszymi uczniami z klasy piątej,  wyruszyli na aktywne spędzanie czasu do Skansenu w Kolbuszowej, gdzie oprócz zwiedzania wzięli udział w warsztatach tworzenia pisanek. Czas tuż przed Wielkanocą okazał się  idealny, by nasi goście dowiedzieli się w praktyce, na czym polega tradycyjne przygotowanie do świąt wielkanocnych w Polsce i poznali zwyczaje ludowe. W tym dniu również znaleźliśmy czas na spacer po ścieżce edukacyjnej „Świerczówka” oraz wspólne grillowanie.

Nie zabrakło również spotkania całej społeczności szkolnej z gośćmi z Belgii i  wójtem gminy Cmolas p. Eugeniuszem Galkiem. Obie strony wyraziły chęć dalszej współpracy i wzajemne wsparcie. A uczniowie obu szkół na zakończenie akademii zatańczyli spontanicznie „belgijkę”.

We wtorek 40 osobowa grupa uczniów naszej szkoły wraz z polonijnymi uczniami z Belgii uczestniczyła w całodniowej wycieczce do Krakowa: Katedra na Wawelu, Kościół Mariacki, Smok Wawelski i Groby Królewskie to tylko z niektórych atrakcji. Uczniowie samodzielnie wypiekali obwarzanki i poznali jego tajny przepis w „Muzeum Obwarzanka”.

W Krakowie, dzieci na koniec wycieczki spotkały się z pisarzem z p. Michałem Rusinkiem, byłym sekretarzem Wisławy Szymborskiej. Każdy uczeń otrzymał książkę z autografem i dedykacją od pisarza. Plan wymiany partnerskiej był bardzo napięty, ale również bardzo wartościowy. Cała wizyta mogła się odbyć dzięki wsparciu Ambasady Polskiej w Belgii, wójtowi Gminy Cmolas p. E. Galkowi i dyrektorowi Szkoły Podstawowej w Cmolasie p. J. Babiarzowi.

Dziękujemy również sponsorowi p. J. Kiliańskiemu za dostarczenie świeżych owoców i przetworów mlecznych na potrzeby wizyty delegacji z Belgii.

 

Wycieczka do Krakowa

Wycieczka do Skansenu w Kolbuszowej

Spotkanie z p. Wójtem

Zwiedzanie Starego Kościółka

Spotkanie z pisarzem p. M. Rusinkiem

Skip to content
This Website is committed to ensuring digital accessibility for people with disabilitiesWe are continually improving the user experience for everyone, and applying the relevant accessibility standards.
Conformance status