Sukces Nikodema w Wojewódzkim Konkursie Przedmiotowym z Matematyki!!!

Z ogromną radością i dumą składamy gratulacje na ręce naszego ucznia klasy VIII B – Nikodema Wilczyńskiego – który otrzymał tytuł Laureata Wojewódzkiego Konkursu Przedmiotowego z Matematyki.

Konkursy przedmiotowe organizowane przez Kuratorium Oświaty w Rzeszowie przeprowadzane są w 3 etapach i odbywają się na przestrzeni kilku miesięcy. Zakres wiedzy konkursowej mocno wykracza poza wiedzę szkoły podstawowej. Dlatego też uzyskanie tytułu Laureata jest ogromnym sukcesem, okupionym systematyczną nauką i długotrwałym przygotowaniem. Tytuł Laureata zwalnia ucznia z egzaminu ósmoklasisty dając mu jednocześnie maksymalną ilość punktów z części egzaminacyjnej i jest przepustką do najlepszej szkoły ponadpodstawowej.

Gratulujemy również szczęśliwym Rodzicom. Niech sukcesy Nikodema przynoszą Wam jeszcze wiele powodów do dumy!

Skip to content
This Website is committed to ensuring digital accessibility for people with disabilitiesWe are continually improving the user experience for everyone, and applying the relevant accessibility standards.
Conformance status