Kolejny sukces Nikodema Wilczyńskiego

Kuratorium Oświaty od lat organizuje konkursy, które są jednymi z najbardziej wymagających i dających prestiż sprawdzianów zarówno wiedzy, jak i umiejętności. Zagadnienia, na których opierają się zadania są wymagające, dlatego każdy uczeń biorący w nich udział musi wykazać się ogromną wiedzą, zaangażowaniem i pracowitością.

Decyzją Wojewódzkich Komisji Konkursowych w Rzeszowie, nasz uczeń- Nikodem Wilczyński został zakwalifikowany do etapu wojewódzkiego Konkursu Przedmiotowego z Matematyki.

Gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów!!!

Skip to content
This Website is committed to ensuring digital accessibility for people with disabilitiesWe are continually improving the user experience for everyone, and applying the relevant accessibility standards.
Conformance status