Bezpieczeństwo w sieci – Internetowa szkoła słonia Spacjusza”

Na zajęciach  w ramach projektu OSEhero dzieci najmłodsze dowiedziały się, jak reagować na niebezpieczne sytuacje w sieci, jak im zapobiegać oraz gdzie szukać pomocy w przypadku zagrożenia. Uczniowie klas 1-3 ukończyli cykl lekcji „Internetowej szkoły słonia Spacjusza”,  gdzie w przystępny sposób, dostosowany do młodego człowieka, poznawali tajniki bezpieczeństwa w świecie cyfrowym. Udział w projekcie pozwala nauczycielom i całej społeczności szkolnej wspierać pozytywne zachowania online oraz rozwijać kompetencje cyfrowe w procesie nauczania, w tym umiejętność krytycznego myślenia i refleksyjnego wykorzystywania zasobów znajdujących się w Internecie.

Głównym organizatorem i wykonawcą projektu OSEhero jest NASK-PIB. Projekt jest realizowany w ramach programu Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej i Ministerstwu Cyfryzacji.

Skip to content
This Website is committed to ensuring digital accessibility for people with disabilitiesWe are continually improving the user experience for everyone, and applying the relevant accessibility standards.
Conformance status