“Poczytaj mi, proszę”

6 października 2022r. uczniów naszej szkoły odwiedził Pan Eugeniusz Galek – Wójt Gminy Cmolas, który jak zwykle ochoczo podjął się roli lektora i przeczytał słuchaczom piękną bajkę z morałem pt. „Konik polny i mrówki”. Tym samym zapoczątkował cykl spotkań z literaturą dziecięcą w ramach autorskiego projektu „Poczytaj mi, proszę”. W tym roku szkolnym projekt skierowany jest do uczniów klas I – III Szkoły Podstawowej im. prof. Jana Czekanowskiego w Cmolasie. Jego głównym założeniem jest popularyzowanie czytelnictwa  i integrowanie społeczności szkolnej i pozaszkolnej. Podjęte działania mają na celu wdrożenie dzieci do częstych kontaktów z książką i przygotowanie ich do samodzielnego czytania oraz co ważniejsze – czytania ze zrozumieniem. Przebywanie z książką jest ważną i pożądaną formą spędzania czasu. Kontakt z literaturą kształtuje wewnętrzny świat dziecka, może rozwijać jego osobowość, poszerzać możliwości poznania świata, pomagać budować system wartości.

Wszyscy uczniowie z zainteresowaniem i uwagą słuchali kolejnych wersów czytanych przez Pana Wójta. Następnie w klasach wraz z wychowawcami omawiali wysłuchany tekst i skupili się na głębszym jego przesłaniu. Dzięki takim spotkaniom czytanie na głos nie tylko pozwala skupić się na czytanym tekście i rozwijać umiejętności czytelnicze ale również buduje społeczność i łączy nas ze sobą. Na szczęście sposobności do czytania, ani pomysłów na organizowanie spotkań czytelniczych nam nie brakuje, także już niedługo kolejni goście odwiedzą naszą szkołę.

Skip to content
This Website is committed to ensuring digital accessibility for people with disabilitiesWe are continually improving the user experience for everyone, and applying the relevant accessibility standards.
Conformance status