Akcja MEN Szkoła pamięta2022

W obecnym roku kolejny raz nasza szkoła aktywnie włączyła się do w/w akcji. Na początku przeprowadzono zbiórkę zniczy. Nauczyciele na lekcjach historii upamiętniali ważne rocznice, wydarzenia i postaci historyczne. Uczniowie klasy 7 a zwiedzili Szkolną Izbę Pamięci, gdzie zapoznali się z eksponatami i przypomnieli sobie informacje dotyczące patrona szkoły- prof. Jana Czekanowskiego i ks. Wojciecha Borowiusza, który był patronem gimnazjum. Uczniowie  pod opieką nauczycieli udali się na cmentarz parafialny celem uporządkowania zaniedbanych, bezimiennych  grobów. Kolejnym działaniem było zapalenie zniczy na grobach osób zasłużonych dla regionu( księży, nauczycieli, żołnierzy).Znicze zapłonęły również na mogiłach osób zapomnianych. Uczniowie klasy 8 b pod opieką p. Anny Wilk odwiedzili kościół parafialny, gdzie odczytali listę poległych rodaków w czasie II wojny światowej i odmówili modlitwę, a następnie udali się pod pomnik Św. Jana Pawła II, gdzie zapalili znicze . Do akcji włączyli się uczniowie : klasy 7 a z p. Alicją Serafin,  6 b z p. Edytą Urban,  6 a z p. Marią Bryk,  5 a z p. Elżbietą Łagoda,  7 b z p. Anną Wilk oraz p. Małgorzata Urbańczyk z uczniami z kl. 5 a i 5 b w ramach kółka historycznego. Uczniowie bardzo chętnie włączyli się w działania w ramach akcji. Uczestnicy w sposób  odpowiedzialny, z wielkim zaangażowaniem  wykonali zadanie.

Skip to content
This Website is committed to ensuring digital accessibility for people with disabilitiesWe are continually improving the user experience for everyone, and applying the relevant accessibility standards.
Conformance status