Ubezpieczenie dzieci i młodzieży NNW roku szkolnym 2022/2023

SZANOWNI RODZICE. Rokrocznie już przypominamy, iż umowa ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków (NNW) na rzecz dzieci i młodzieży szkolnej jest dobrowolną umową ubezpieczenia i może być zawarta wyłącznie z woli rodzica. W związku z tym informujemy, iż nasza szkoła nie ubezpiecza uczniów od następstw nieszczęśliwych wypadków. Ważną informacją jest dla Państwa fakt, iż w przypadku braku wykupienia takowej polisy uczestnictwo dziecka w wycieczkach szkolnych lub zawodach sportowych nie może stanowić przeszkody do wzięcia jego udziału w ww. aktywnościach. Należy jednak pamiętać, że brak takiego ubezpieczenia stanowi brak zabezpieczenia w razie wypadku lub urazu.

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom rodziców oraz zainteresowanych firm ubezpieczeniowych grzecznościowo zamieszczamy na naszej stronie oferty skierowane do SP w Cmolasie. W celu zawarcia polisy należy kliknąć link OFERTA WIRTUALNA lub kontaktować się bezpośrednio z agentem ubezpieczeniowym:

InterRisk dla SP Cmolas 2022.2023 OFERTA WIRTUALNA

InterRisk dla SP Cmolas 2022.2023 – kontakt bezpośredni z agentem

Załącznik nr 1 – OWU EDU PLUS

 

Skip to content
This Website is committed to ensuring digital accessibility for people with disabilitiesWe are continually improving the user experience for everyone, and applying the relevant accessibility standards.
Conformance status