Konkurs Przedszkolny “Ziemia nasza planeta”

W piątek 13 maja nastąpiło uroczyste rozdanie nagród w ramach rozstrzygniętego konkursu przedszkolnego “Ziemia nasza planeta”. Celem konkursu było zwiększenie poziomu świadomości ekologicznej, propagowanie idei proekologicznego stylu życia, propagowanie zasad prawidłowej segregacji odpadów, upowszechnianie inicjatyw twórczych. Wszyscy uczestnicy zostali hojnie obdarowani. Serdeczne podziękowanie składamy komisji, która miała bardzo dużo pracy, ponieważ prace konkursowe były wykonane na bardzo wysokim poziomie. Dziękujemy również dyrekcji naszej szkoły  za okazaną pomoc. Liczymy na dalszą owocną współpracę. 🙂

Skip to content
This Website is committed to ensuring digital accessibility for people with disabilitiesWe are continually improving the user experience for everyone, and applying the relevant accessibility standards.
Conformance status