Konrad Wilk finalistą

Wojewódzka Komisja Konkursowa ogłosiła wyniki etapu wojewódzkiego Przedmiotowego Konkursu z Historii dla uczniów szkół podstawowych. Uczeń klasy 8 b- Konrad Wilk został finalistą w/w konkursu. Trzeba nadmienić, że również w minionym roku szkolnym miał takie osiągnięcie. Konkurs składał się z trzech etapów i obejmował całą podstawę programową z historii ( od starożytności do współczesności) oraz dodatkowe lektury i  znacznie wykraczał  poza materiał realizowany w szkole. Konrad wykazał się dużą znajomością wiadomości i umiejętności  historycznych.

Gratulacje dla Konrada oraz życzenia dalszych sukcesów.

Skip to content
This Website is committed to ensuring digital accessibility for people with disabilitiesWe are continually improving the user experience for everyone, and applying the relevant accessibility standards.
Conformance status