Dzień Ziemi

Uczniowie klasy 1b z zaangażowaniem obchodzili Dzień Ziemi, który co roku przypada 22 kwietnia. Na piątkowych zajęciach pierwszoklasiści korzystając z informacji zaczerpniętych z filmów edukacyjnych „Karolek i Dzień Ziemi” oraz „EduKredka – Dzień Ziemi” pracowali w parach i w grupach nad proekologicznymi zadaniami. Następnie wszystkie informacje zostały zamieszczone na wspólnym plakacie, który zdobi szkolny korytarz. Celem prowadzonych zajęć było promowanie postaw proekologicznych wśród uczniów, a także zwiększenie ich świadomości na temat zagrożeń, jakie dotykają naszą planetę. W tym roku  Dzień Ziemi obchodzony był pod hasłem „Inwestujmy w naszą planetę”. Myślę, że nasze wspólne zajęcia zachęciły dzieci do aktywnego udziału w ochronie środowiska (oszczędzanie wody, elektryczności czy segregowania odpadów). Inspirujmy uczniów każdego dnia, aby żyli w zgodzie z naturą, aby dbali o nasz wspólny DOM – ZIEMIĘ! 

Skip to content
This Website is committed to ensuring digital accessibility for people with disabilitiesWe are continually improving the user experience for everyone, and applying the relevant accessibility standards.
Conformance status