Międzynarodowy Dzień Języka Ojczystego

„Źle mówić lub pisać — to znaczy krzywdzić swoją mową tych wszystkich, którzy ją z taką czcią budowali. Język smuci się, choruje, — gdy ludzie źle nim mówią”.

                                                                                                                          Janusz Korczak

3 marca 2022 roku obchodziliśmy w naszej szkole Międzynarodowy Dzień Języka Ojczystego. Święto to ma za zadanie przypomnieć wszystkim narodom, jak ważny jest szacunek do języka ojczystego i dbałość o jego przetrwanie. Przypada ono 21 lutego. W tym roku dzień ten wypadł jednak w samym środku ferii zimowych, co uniemożliwiło nam uroczyste obchody, mimo to postanowiliśmy wrócić do tego po przerwie zimowej. Dla uczczenia święta języka polskiego klasy IV – VIII przygotowały plakaty promujące język polski. Na pierwszej i drugiej godzinie lekcyjnej  uczennice z klasy V odwiedziły  najmłodsze dzieci. Ich celem było przeczytanie kilku krótkich utworów literackich w kostiumach ze świata baśni. Uczniowie kl.VI i VII przygotowali dla swoich rówieśników różne zabawy językowe w postaci zagadek. Ósmoklasiści losowali pytania związane z gramatyką, literaturą lub ortografią. Dla klas IV odbył się językowy aerobik. Były również: rebusy, krzyżówki, zagadki ortograficzne, ukryte słowa oraz rymy. Poza tym uczennice klas starszych roznosiły ulotki z najczęściej popełnianymi błędami językowymi w mowie i w piśmie, a na ścianach dolnego i górnego korytarza szkolnego zostały rozwieszone łamańce językowe– wierszyki przepełnione trudnymi do wyartykułowania słowami. Oto jeden z nich:

Rozrewolweryzowany rewolwerowiec
z rozrewolweryzowanym rewolwerem rozrewolweryzował rewolwer rozrewolweryzowanego rewolwerowca.

Były one dużym wyzwaniem dla naszej społeczności szkolnej.

Współpracując ze szkołą belgijską, przesłaliśmy uczniom krzyżówki, rebusy i inne zadania ortograficzne, aby mogli wraz z nami świętować i rozwijać zdolności polonistyczne.

Obchody Międzynarodowego Dnia Języka Ojczystego upłynęły w miłej atmosferze. Mamy nadzieję, że uczniowie choć w niewielkim stopniu uświadomili sobie, że język polski jest naszym skarbem oraz symbolem narodowym.

 

Skip to content
This Website is committed to ensuring digital accessibility for people with disabilitiesWe are continually improving the user experience for everyone, and applying the relevant accessibility standards.
Conformance status