Dary naszych serc dla potrzebujących w Ukrainie

 

W piątek 18 marca 2022 r. podsumowaliśmy efekty dwutygodniowego kiermaszu w ramach akcji “Solidarni z Ukrainą”. Jesteśmy dumni z postawy i ogromnego zaangażowania wszystkich, który otwierając swe serca, przyczynili się do niesienia pomocy i dobra tam, gdzie obecnie jest go najbardziej potrzeba. Z uzyskanych pieniędzy z kiermaszu, którego głównym celem była pomoc zwierzętom i ich opiekunom oraz wolnym datkom, zostały zakupione:

 1. Koce małe (używane)- 11 szt.
 2. Koce duże (używane) – 5 szt.
 3. Koce z owczej wełny duże (używane) – 15 szt.
 4. Kołderki  (używane)- 7 szt.
 5. Śpiwory duże (używane)- 36 szt.
 6. Śpiwory małe  (używane)- 12 szt.
 7. Poduszki małe (używane)- 36 szt.
 8. Miski duże dla psów – 5 szt.
 9. Miski małe dla psów, kotów – 10 szt.
 10. Karma w puszkach (415 g) dla psów  – 31 szt.
 11. Karma w puszkach (415 g) dla kotów – 19 szt.
 12. Karma sucha dla psów (3 g) – 4 szt.
 13. Karma sucha dla psów (10 g) – 2 szt.
 14. Karma dla psów mokra w osłonce (1000 g)  – 100 szt.
 15. Karma sucha dla psów (9 kg) – 4 szt.

We wtorek 22 marca 2022 r w/w rzeczy zostaną odebrane przez wolontariuszy z Rzeszowa współpracujących z lekarzami weterynarii i przewiezione do Przemyśla, a później przetransportowane i przekazane w konkretne miejsca w Ukrainie.
Dziękujemy WSZYSTKIM, którzy wsparli naszą akcję, jak również tym, którzy przyczynili się do tego, aby mogła być zrealizowana – uczniów zaangażowanych twórczo  w wykonanie wszystkich rzeczy na kiermasz, bo “prawdziwa dobroć człowieka przez takie czyny jest rozpoznawalna, a moralna próba ludzkości, polega na jego stosunku do tych, którzy są wydani na jego łaskę – do zwierząt”. Oprócz kiermaszu była prowadzona równolegle zbiórki określonych produktów chemicznych i spożywczych, które również trafią do potrzebujących w Ukrainie.

Skip to content
This Website is committed to ensuring digital accessibility for people with disabilitiesWe are continually improving the user experience for everyone, and applying the relevant accessibility standards.
Conformance status