„Wiem, co jem” – zajęcia z edukacji prozdrowotnej w klasie 1b

Jednym z ważniejszych zadań edukacyjnych szkoły jest edukacja zdrowotna, kształtowanie nawyków i postaw prozdrowotnych wśród dzieci i młodzieży. W dobie pandemii uczeń/dziecko narażone jest na wiele nowych sytuacji i zdarzeń zarówno pod względem zdrowia fizycznego, ale również psychicznego oraz społecznego. Jako szkoła powinniśmy i możemy wpłynąć na poprawę sytuacji zdrowotnej społeczeństwa właśnie poprzez prowadzenie różnorodnych  zajęć, lekcji o tematyce zdrowotnej. Należy to robić już od najmłodszych lat, gdyż niektóre nawyki nabyte w okresie dzieciństwa z reguły pozostają z nami na całe życie. Jesteśmy odpowiedzialni w równym stopniu jak środowisko rodzinne za edukację i promocję zdrowego stylu życia wśród dzieci i młodzieży. Nasza szkoła realizuje wiele projektów i programów promujących zdrowie, w których m.in. bierze udział klasa 1b. Tematyka zdrowotna w tej klasie realizowana jest poprzez wplatanie jej w różne edukacje: polonistyczną, społeczną, przyrodniczą, techniczną, wychowania fizycznego, jak również podczas cotygodniowych lekcji wychowawczych.  Poruszamy różnorodne zagadnienia, bliskie pierwszoklasistom. Są to tematy związane z higieną osobistą i otoczenia (zwłaszcza teraz w pandemii), bezpieczeństwo i pierwsza pomoc, rola ruchu w życiu człowieka, żywność i żywienie, ale również zdrowie psychiczne dziecka i profilaktyka uzależnień. Większość z zagadnień związanych ze zdrowiem dotyczy każdego w ciągu całego jego życia, więc pozostają aktualne w różnych fazach rozwojowych ucznia. Wystarczy tylko dostosować poziom wiedzy do możliwości percepcyjnych ucznia, aby mógł je zrozumieć i przyswoić. Dziś klasa 1 b również uczestniczyła  w zajęciach z edukacji zdrowotnej, którą zatytułowaliśmy – „Wiem, co jem”. W każdą środę Narodowy Fundusz Zdrowia przeprowadza cyklicznie ogólnopolską akcję związaną z promowaniem postaw prozdrowotnych, badań i zachęcaniem do zdrowego stylu życia – „Środa z Profilaktyką”. Uczniowie klasy 1b skorzystali z udostępnionych na stronie materiałów odnośnie ćwiczeń gimnastycznych dla dzieci i dorosłych, brali udział w pogadance, a podsumowaniem dzisiejszych zajęć było wykonanie zdrowych, owocowych szaszłyków.

 

Skip to content
This Website is committed to ensuring digital accessibility for people with disabilitiesWe are continually improving the user experience for everyone, and applying the relevant accessibility standards.
Conformance status