Udział w Ogólnopolskim Projekcie Edukacyjnym Zabawy Sztuką

 

Uczniowie z klas 0 A i I B przy współpracy wychowawczyń pani Katarzyny Lewandowskiej i Magdaleny Wilk w roku bieżącym biorą udział w Ogólnopolskim Projekcie Edukacyjnym pod hasłem “Zabawy Sztuką”. Celem projektu jest przede wszystkim wprowadzenie dzieci w świat sztuki o charakterze lokalnym, ogólnopolskim, europejskim i światowym, zapoznanie z wybranymi dziełami i ich twórcami, rozwijanie poczucia estetyki i wrażliwości na piękno, udział w wystawach i prezentacjach zbiorowych, rozwijanie postawy twórczej dzieci z jej nieodłącznymi atrybutami tj. kreatywnością, innowacyjnością, zapoznanie z różnorodnymi technikami plastycznymi. Zajęcia będą odbywać się według przygotowanego harmonogramu.

Skip to content
This Website is committed to ensuring digital accessibility for people with disabilitiesWe are continually improving the user experience for everyone, and applying the relevant accessibility standards.
Conformance status