Projekt “Czyste powietrze wokół nas”

W dniu 21 października uczniowie klas 0 A i 0 B wybrali się na wycieczkę w ramach Projektu “Czyste powietrze wokół nas”. Celem wycieczki było ukierunkowanie uwagi dzieci na źródła i rodzaje dymu, poprzez obserwacje  środowisku lokalnym. Uczniowie zwracali uwagę na różne źródła dymu: spalinowe, z kominów domowych, czy papierosowy. Po powrocie do szkoły w ramach utrwalenia wychowawcy klas zorganizowali pogadankę na temat  spostrzeżeń dzieci dotyczących celu wycieczki. Wycieczka była bardzo pouczająca i będzie świetnym wstępem  do wielu zajęć warsztatowych tematycznie związanych z prowadzonym projektem. Koordynatorem projektu jest pani Katarzyna Lewandowska

Skip to content
This Website is committed to ensuring digital accessibility for people with disabilitiesWe are continually improving the user experience for everyone, and applying the relevant accessibility standards.
Conformance status