Ogłoszenie

Tylko w ten piątek 8 października 2021 można przynieść plastikowe nakrętki, które zostaną przekazane Mai Pyzińskiej
z Padwi koło Mielca. Nakrętki należy pozostawić w wyznaczonym miejscu przed wejściem do szkoły z naklejoną na wierzchu kartką
z imieniem i nazwiskiem oraz klasą, dzięki czemu będzie możliwość uzyskania punktów dodatnich z zachowania.

 

Koordynator akcji – Renata Krakowska

Skip to content
This Website is committed to ensuring digital accessibility for people with disabilitiesWe are continually improving the user experience for everyone, and applying the relevant accessibility standards.
Conformance status