Autorski Projekt Edukacyjny “Poczytaj mi proszę”

W naszej szkole, w klasie 1b realizowany jest autorski projekt edukacyjny „Poczytaj mi proszę”

Projekt przeznaczony jest dla uczniów klasy Ib Szkoły Podstawowej im. prof. Jana Czekanowskiego w Cmolasie. Jego głównym założeniem jest popularyzowanie czytelnictwa  i integrowanie społeczności szkolnej i pozaszkolnej. Podjęte działania mają na celu wdrożenie dzieci do częstych kontaktów z książką i przygotowanie ich do samodzielnego czytania oraz co ważniejsze – czytania ze zrozumieniem. Przebywanie z książką jest ważną i pożądaną formą spędzania czasu. Kontakt z literaturą kształtuje wewnętrzny świat dziecka, może rozwijać jego osobowość, poszerzać możliwości poznania świata, pomagać budować system wartości. Wychowanie do czytania powinno rozpocząć się jak najwcześniej. Najskuteczniejszym sposobem wychowania czytelnika na całe życie jest głośne czytanie dziecku dla przyjemności. Czytanie może mieć charakter pośredni, odbywać się poprzez rodziców, nauczycieli lub zapraszanych gości.

Rozporządzenie MEN z dnia 14 lutego 2017 r. w sprawie podstawy programowej kształcenia ogólnego dla szkoły podstawowej wskazuje wyraźnie, iż: „Zadaniem szkoły podstawowej jest wprowadzenie uczniów w świat literatury, ugruntowanie ich zainteresowań czytelniczych oraz wyposażenie w kompetencje czytelnicze potrzebne do krytycznego odbioru utworów literackich i innych tekstów kultury. Szkoła podejmuje działania mające na celu rozbudzenie u uczniów zamiłowania do czytania oraz działania sprzyjające zwiększeniu aktywności czytelniczej uczniów, kształtuje postawę dojrzałego i odpowiedzialnego czytelnika, przygotowanego do otwartego dialogu z dziełem literackim…

Wysokie kompetencje czytelnicze wpływają na sukces uczniów w szkole, a późniejszym życiu pozwalają pokonywać uczniom ograniczenia i trudności związane z mniej sprzyjającym środowiskiem społecznym. Czytanie jako umiejętność rozumienia, wykorzystywania i refleksyjnego przetwarzania tekstów, w tym tekstów kultury, to jedna z najważniejszych umiejętności zdobywanych przez ucznia w procesie kształcenia.   Dzieci, które dużo czytają, mają bogaty zasób słownictwa, z łatwością nazywają swoje uczucia i wchodzą w relacje z rówieśnikami, rzadziej sprawiają kłopoty wychowawcze, mając lepiej rozwiniętą wyobraźnię umożliwiającą obiektywne spojrzenie na zachowania własne  i innych, w konsekwencji lepiej radzą sobie z obowiązkami szkolnymi, a także funkcjonowaniem w społeczności szkolnej.

Ważne jest, aby zainteresować ucznia czytaniem na poziomie szkoły podstawowej. Uczeń powinien mieć zapewniony kontakt z książką, np. przez udział w zajęciach, na których czytane są na głos przez nauczycieli fragmenty lektur, lub udział w zajęciach prowadzonych  w bibliotece szkolnej. W ten sposób rozwijane są kompetencje czytelnicze, które ukształtują nawyk czytania książek również w dorosłym życiu”.

W ramach niniejszego projektu do klasy zapraszani są goście, którzy czytają głośno utwory znanych poetów dziecięcych. Każdy zaproszony gość mimo natłoku spraw zawodowych chętnie odwiedza naszych uczniów, a tym samym staje się współautorem propagowania czytelnictwa wśród dzieci. Mieliśmy przyjemność gościć Pana Józefa Babiarza – Dyrektora naszej placówki, Pana Eugeniusza Galka – Wójta Gminy Cmolas, Pana Zbigniewa Chmielowca – Posła na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej, a także Panią Martę Stec – naszą bibliotekarkę, która dla urozmaicenia zaprosiła pierwszaków na głośne czytanie  do biblioteki szkolnej. To dopiero początek naszych spotkań…, jeszcze wiele atrakcji czytelniczych czeka naszych pierwszoklasistów.

Skip to content
This Website is committed to ensuring digital accessibility for people with disabilitiesWe are continually improving the user experience for everyone, and applying the relevant accessibility standards.
Conformance status