Ubezpieczenie dziecka od następstw nieszczęśliwych wypadków (NNW)

SZANOWNI RODZICE. Wzorem lat ubiegłych również w roku szkolnym 2021/2022 szkoła nie ubezpiecza uczniów od następstw nieszczęśliwych wypadków. Umowa ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków (NNW) na rzecz dzieci i młodzieży szkolnej jest dobrowolną umową ubezpieczenia i może być zawarta wyłącznie z woli rodzica. Ważną informacją jest również fakt, iż w przypadku brak wykupionej polisy uczestnictwo dziecka w wycieczkach szkolnych lub zawodach sportowych nie może stanowić przeszkody do wzięcia udziału w ww. aktywnościach. Należy jednak pamiętać, że brak takiego ubezpieczenia stanowi brak zabezpieczenia w razie wypadku lub urazu.

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom rodziców oraz zainteresowanych firm ubezpieczeniowych poniżej udostępniamy oferty skierowane do naszej szkoły. W celu zawarcia polisy należy kontaktować się bezpośrednio z przedstawicielem ubezpieczeniowym.

Oferty z możliwością zawarcia umowy on-line:

Oferta EDU Plus SP Cmolas

Oferta WIRTUALNA EDU Plus SP Cmolas

 

Skip to content
This Website is committed to ensuring digital accessibility for people with disabilitiesWe are continually improving the user experience for everyone, and applying the relevant accessibility standards.
Conformance status