Opłaty za obiady

Informujemy, iż koszt posiłku obiadowego od dnia 01.09.2021r. wynosi:

– dla uczniów: 3,50 zł

– dla nauczycieli: 3,50 zł + 4,00 zł = 7,50 zł

– dla pozostałych pracowników szkoły: 3,50 zł + 4,00 zł = 7,50 zł +8% Vat

Przypominamy również, że opłaty za posiłek obiadowy należy dokonać w formie bezgotówkowej przelewem na konto szkoły: 26 9180 1021 2002 1000 9879 0004 ze wskazaniem w tytule wpłaty: IMIĘ I NAZWISKO UCZNIA ORAZ KLASA.

Aby uczeń mógł skorzystać z posiłku opłata musi być dokonana co najmniej z jednodniowym wyprzedzeniem, co umożliwi szkole identyfikację wpłacającego i wydanie imiennego bloczka obiadowego. Termin wpłaty to ostatnie trzy dni robocze miesiąca poprzedzającego do 15 dnia kalendarzowego miesiąca bieżącego. Do wpłat dokonanych po wyznaczonym terminie będą doliczane ustawowe odsetki.

Wszelkie informacje dotyczące ceny obiadów na dany miesiąc, wydawania bloczków, zasad odliczeń za niewykorzystane posiłki itp. będą zamieszczane na stronie internetowej szkoły w zakładce ,,STOŁÓWKA SZKOLNA.”

Skip to content
This Website is committed to ensuring digital accessibility for people with disabilitiesWe are continually improving the user experience for everyone, and applying the relevant accessibility standards.
Conformance status