Gratulacje dla Weroniki Kaczmarskiej z kl. VB

 

Gratulujemy Weronice Kaczmarskiej z kl. VB zajęcia III miejsca w kategorii recytatorskiej  w Powiatowym Konkursie Literackim pn. „Znamy, bo czytamy – Maria Konopnicka”,  zorganizowanym przez Szkołę Podstawową im. Marii Konopnickiej w Komorowie. Miał on na celu popularyzację twórczości Marii Konopnickiej, rozwijanie kompetencji czytelniczych uczniów, uczenie aktywnego odbioru literatury. Uczestnicy mogli też zaprezentować umiejętności recytatorskie i technologiczne.

 

Skip to content
This Website is committed to ensuring digital accessibility for people with disabilitiesWe are continually improving the user experience for everyone, and applying the relevant accessibility standards.
Conformance status