Zasady pracy szkół i placówek od 26 kwietnia br. – nauka hybrydowa dla najmłodszych uczniów

 

https://www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka/zasady-pracy-szkol-i-placowek-od-26-kwietnia-br–nauka-hybrydowa-dla-najmlodszych-uczniow-z-11-wojewodztw

Drodzy Rodzice.

W związku z tym, że stosowne rozporządzenie MEiN dotyczące zmian w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 Rozporządzenie wydawane na podstawie art 30b (COVID-19) ukazało się dopiero dzisiaj w godzinach popołudniowych, w dniu jutrzejszym w godzinach przedpołudniowych otrzymacie Państwo do wiadomości harmonogram zajęć w systemie hybrydowym dla poszczególnych oddziałów klasowych. Ze względu na zaistniałą sytuację prosimy o wyrozumiałość z Państwa strony, gdyż jako dyrektorzy szkół jesteśmy również postawieni w bardzo trudnej sytuacji z powodu opóźnień w publikacji obowiązujących aktów prawnych.

Skip to content
This Website is committed to ensuring digital accessibility for people with disabilitiesWe are continually improving the user experience for everyone, and applying the relevant accessibility standards.
Conformance status