Laureaci XIII Powiatowego Sejmiku Uczniowskiego – ,,Harcerze Szarych Szeregów autorytetem dla współczesnej młodzieży”.

Patriotyzm nie polega na przekrzykiwaniu się kto Polskę bardziej kocha. Rzecz w tym, aby po cichu, z zaciętymi zębami, nieco pochylonym karkiem, ale z podniesioną głową żyć  w niej i nie uciekać.

Aleksander Kamiński, „Kamienie na szaniec”.

 

Uczeń  klasy 8 A Wiktor Skrzypczak  wywalczył  I miejsce  oraz Daria Misiak  z tej samej klasy zdobyła II miejsce  w  Powiatowym Konkursie Historycznym – XIII Sejmik Uczniowski – „Moje miejsce na Ziemi”. Konkurs został  zorganizowany przez Zespół Szkół Technicznych w Kolbuszowej i nawiązywał  do setnej rocznicy urodzin Janka Bytnara. Przypominał heroizm młodzieży z okresu II wojny światowej. Celami konkursu było rozbudzenie zainteresowań historycznych oraz upowszechnianie wśród dzieci i młodzieży znajomości historii najnowszej oraz ukazywanie specyfiki historycznej i kulturowej, poznanie wybitnych postaci związanych z regionem.  Zadaniem uczestników było wykonanie prezentacji multimedialnej, obrazującej treści zgodne z motywem przewodnim konkursu.W konkursie wzięli udział uczniowie ze szkół podstawowych z całego powiatu kolbuszowskiego.

Serdecznie gratulujemy!

Skip to content
This Website is committed to ensuring digital accessibility for people with disabilitiesWe are continually improving the user experience for everyone, and applying the relevant accessibility standards.
Conformance status