Harmonogram zajęć dla klas I-III od 26.04.2021 r. w systemie hybrydowym

Szanowni rodzice.

Informujemy, iż od najbliższego poniedziałku zgodnie z rozporządzeniem MEiN wprowadzony zostaje hybrydowy model nauczania. Oznacza to, że część klas w danym dniu będzie uczyć się stacjonarnie, a część zdalnie zgodnie z obowiązującym planem lekcji. Ponadto dzieci uczące się stacjonarnie będą dowożone jak dotychczas. Poniżej przedstawiam harmonogram zajęć dla poszczególnych klas obowiązujący od 26 – 30 kwietnia 2021 r.

Klasa

Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek

1 A

Stacjonarne Zdalne Stacjonarne Zdalne

Stacjonarne

1 B

Stacjonarne Zdalne Stacjonarne Zdalne

Stacjonarne

2 A

Stacjonarne Zdalne Stacjonarne Zdalne

Stacjonarne

2 B

Zdalne Stacjonarne Zdalne Stacjonarne

Zdalne

3 Zdalne Stacjonarne Zdalne Stacjonarne

Zdalne

Skip to content
This Website is committed to ensuring digital accessibility for people with disabilitiesWe are continually improving the user experience for everyone, and applying the relevant accessibility standards.
Conformance status