Wpłata za obiady za styczeń 2021

W miesiącu styczeń 2021r. cena miesięczna posiłków wynosi 30,00 zł. słownie trzydzieści złotych. (10 dni x 3,00 zł.). Wpłaty należy dokonać bezpośrednio na konto bankowe:
nr konta 26 9180 1021 2002 1000 9879 0004

Skip to content
This Website is committed to ensuring digital accessibility for people with disabilitiesWe are continually improving the user experience for everyone, and applying the relevant accessibility standards.
Conformance status