Ogólnopolska akcja pamięci o bohaterach, historii…

Szkoła pamięta

Uczniowie naszej szkoły bardzo licznie zaangażowali się w realizację akcji MEN „Szkoła pamięta”. Wszystkie działania miały na celu przypomnieć o ważnych rocznicach i wydarzeniach historycznych, jak również zwrócić uwagę na historię naszej małej ojczyzny oraz na pamięci o lokalnych bohaterach.

Ze względu na obostrzenia związane z epidemią, akcja skoncentrowała się przede wszystkim na działaniach wirtualnych i multimedialnych.

Najmłodsi uczniowie wykonali prace plastyczne, które zostały wykorzystane na gazetkę, upamiętniająca ważne postacie i miejsca naszego regionu.

,,Świetliczaki” przygotowały rysunki nawiązujące do polskiej tradycji świąt Zadusznych.

Mimo nauki zdalnej, uczniowie klas 4-8 również zaangażowali się w realizację wspólnych działań. Zostały opracowane prezentacje multimedialne o bohaterach powiatu kolbuszowskiego, jak również wiersze i inne formy literackie. Jedna z najmłodszych uczennic podzieliła się historią swojego prapradziadka. Jest nam niezmiernie miło, że ta akcja  pozwoliła na chwilę refleksji i rozmów w gronie rodzinnym o historii naszych przodków – zapomnianych bohaterach. Materiały przygotowane przez uczniów zostaną przekazane również naszej partnerskiej szkole polonijnej w Belgii, jako wsparcie Polonii za granicą.

Kto nie szanuje swojej przeszłości, ten nie jest godzien szacunku teraźniejszości”

Józef Piłsudski

Poniżej dzielimy się z całą społecznością szkolną przesłanymi materiałami:

Wiersze naszych uczniów

Swięta listopadowe – Aleksandra Czachor, kl. 8a

Wspomnienie o Piłsudskim – Patryk Skrzypczak, kl. 4b

Znani ludzie z powiatu kolbuszowskiego – Nikodem Wilczyński, kl. 6

Jan Czekanowski – Aleksandra Serafin, kl. 8a

Sprawiedliwy Wśród Narodów Świata- wspomnienie uczennicy klasy 1

Skip to content
This Website is committed to ensuring digital accessibility for people with disabilitiesWe are continually improving the user experience for everyone, and applying the relevant accessibility standards.
Conformance status