Szczególne zasady bezpieczeństwa w szkole – pline!

Informujemy, iż od 19 października 2020 r. w szkole obowiązują szczególne zasady bezpieczeństwa. Do szkoły mogą wejść tylko uczniowie i pracownicy, a podczas przerw śródlekcyjnych wprowadzony zostaje obowiązek zasłaniania ust i nosa. Najmłodsze dzieci po przyprowadzeniu przed wejście do budynku szkoły będą odprowadzane do szatni przez nauczyciela dyżurnego i jeśli zachodzi taka konieczność otrzymają pomoc w przebraniu się z okrycia wierzchniego oraz odprowadzeniu na budynek dydaktyczny. Na takich zasadach odbywało się będzie odbieranie dzieci ze szkoły. Ponadto wejście od strony hali widowiskowo – sportowej OWiR będzie czynne wyłącznie w godzinach porannych od 7.30 do 8.10

W przypadku konieczności osobistego kontaktu rodzica z wychowawcą lub nauczycielem taka możliwość istnieje tylko po wcześniejszym uzgodnieniu terminu ( poprzez LIBRUS lub telefonicznie 17 283 77 08 ), w pomieszczeniu przy wejściu do budynku szkoły (dawny sklepik).

Sprawy administracyjno – biurowe załatwiane są telefonicznie pod nr: 17 283 77 08

Skip to content
This Website is committed to ensuring digital accessibility for people with disabilitiesWe are continually improving the user experience for everyone, and applying the relevant accessibility standards.
Conformance status