Ubezpieczenie NNW na rok 2020/2021

Drodzy Rodzice

Informuję, że w roku szkolnym 2020/2021 Szkoła nie będzie ubezpieczała uczniów od następstw nieszczęśliwych wypadków. Przepisy ustawy Prawo oświatowe nie upoważniają dyrektora szkoły, jak również innych organów szkoły (w tym rady rodziców) do podejmowania czynności związanych z zawieraniem umów ubezpieczenia na rzecz uczniów. Rady rodziców nie mają upoważnienia prawnego do zawierania jakichkolwiek umów, w tym umów ubezpieczenia grupowego NNW.

Wychodząc jednak naprzeciw oczekiwaniom rodziców oraz zainteresowanych firm ubezpieczeniowych poniżej udostępniamy oferty przesłane do szkoły. W celu zawarcia polisy należy kontaktować się bezpośrednio z przedstawicielem ubezpieczeniowym.  Podkreślić należy iż zawarcie umowy ubezpieczenia NNW jest dobrowolne.

Oferty z możliwością zawarcia umowy on-line:

Nowa Klasa Ubezpieczeń Szkolnych (Kod do zakupu: RKL12)
InterRisk – EDU Plus (ID Klienta: g6b4q)
InterRisk – EDU Plus (www.centrumpolis.pl)

Oferty w formacie PDF:

Generali
Oferta NNW
Karta zalet
OWU

InterRisk (kontakt z przedstawicielem)
Oferta NNW
Okładka
OWU

Skip to content
This Website is committed to ensuring digital accessibility for people with disabilitiesWe are continually improving the user experience for everyone, and applying the relevant accessibility standards.
Conformance status